Hamis-e a "nemzetvesztő" Trefort-idézet?

Ma már akár érdektelennek is tarthatnánk, hogy egykoron Trefort Ágoston kultuszminiszterünk tudományos meggyőződés, vagy politikai megfontolásból nyilatkozott támogatóan a finnugor elméletről. A tudományosság nem azon múlik, hogy Trefort mit állított, hanem azt, hogy a ma ismert tények mit mutatnak. Ennek ellenére a Trefort idézet érvként jelenik meg olyan körökben, ahol a finnekkel való nyelvi rokonság valamiféle rossz dologként tűnik fel. A Töriblogon Kanyó Ferenc járt az idézet nyomába.